Caetica to efektywne doradztwo inżynieryjne bazujące na obliczeniach wytrzymałościowych i symulacjach

Weryfikacja konstrukcji/ maszyny/ urządzenia → Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych oraz symulacji ( obliczenia MES oraz ręczne ) → Wyciągniecie wniosków → Udoskonalenie/przeprojektowanie → Zwiększenie konkurencyjności projektu