Caetica - efektywne doradztwo inżynieryjne bazujące na obliczeniach

  • Zweryfikujmy wspólnie Państwa konstrukcję / maszynę / urządzenie / … 

  • Wykonajmy obliczenia wytrzymałościowe MES, analityczne oraz testy i pomiary

  • Wyciągnijmy wnioski, dokonajmy przeprojektowania
    i zoptymalizujmy produkt

  • Zwiększmy Państwa konkurencyjność na rynku

Przykład metodyki budowania modeli MES komponentów osiowo symetrycznych: koło zębate - możliwość stosowania symetrii cyklicznej lub pełnego modelu